بومرنگ

بومرنگ مرکز آموزش تکمیلی

قابلیت های وب سایت

  • وب سایت آموزشی
  • قابلیت پیش ثبت نام در دوره ها
  • قابلیت خرید دوره های آموزشی

ویژگی های فنی

  • سیستم مدیریت محتوا: WordPress
  • زبان: PHP
  • قالب: Astra
  • صفحه ساز: Elementor